mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Plánované tunely

Tunel Bujanovský

Tunel: Bujanovský
Lokalizácia: Traťový úsek Malá Lodina - Margecany
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 3409 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: rekonštrukcia tunela + výstavba únikových štôlní dĺžky cca 1100 m z oboch portálov

Tunel Červený Kút


Tunel: Červený Kút
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: SUDOP PRAHA a.s., Praha
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 4863,85 m + 4855,17 m
Priečny rez: 52,96 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 2-rúrový tunel (1 koľaj v každej rúre) s 9 prechodnými priečnymi prepojeniami

Tunel Chrasť


Tunel: Chrasť
Lokalizácia: Traťový úsek Poprad - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Spišská Nová Ves
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Metroprojekt Praha a.s., PRODEX spol. s r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 430 m
Priečny rez: priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m.

Tunel Dúbrava


Tunel: Dúbrava
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1330 m
Priečny rez: 81,91 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou je súčasťou tunelového systému Dúbrava-Zámčisko

Tunel Hencnava


Tunel: Hencnava
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: REMING CONSULT a.s., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava, Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1060,012 m
Priečny rez: 80,19 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou šachtou

Tunel Holica

Tunel: Holica
Lokalizácia: Traťový úsek Kysak - Malá Lodina
Kraj, okres: Košický, Košice okolie
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1730 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Nový tunel s únikovým schodiskom

Tunel Kalmanka


Tunel: Kalmanka
Lokalizácia: Traťový úsek Poprad - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Spišská Nová Ves
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava, PRODEX spol. s r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 530 m
Priečny rez: priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m.

Tunel Karpaty


Tunel: Karpaty
Lokalizácia: D4, Ivanka pri Dunaji, sever – BA, Záhorská Bystrica
Kraj, okres: Bratislavský, Bratislava, Malacky
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR:
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos, s. r. o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: variantné riešenia od dĺžky 1842 m po 8068 m
Priečny rez: kruhový profil (TBM) priemeru 12,2 m
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Pre daný tunel je vypracovaná technická štúdia. Zhotoviteľom je Združenie Bratislava–Stupava, tvorené spoločnosťami HBH projekt spol. s r. o. a Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

Tunel Kluknava


Tunel: Kluknava
Lokalizácia: Traťový úsek Margecany - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 590 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:

Tunel Kolinovský


Tunel: Kolinovský
Lokalizácia: Traťový úsek Poprad - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Spišská Nová Ves
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Metroprojekt Praha a.s., PRODEX spol. s r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 925 m
Priečny rez: priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m.

Tunel Kolombiarok


Tunel: Kolombiarok
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Prešovský, Poprad
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: REMING CONSULT a.s., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1210 m
Priečny rez: 81,07 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou

Tunel Kýčera


Tunel: Kýčera
Lokalizácia: ŽSR, Modernizácia koridoru, št.hranica ČR/SR - Čadca - Krásno
Kraj, okres: Žilinský, Čadca
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, IKPCE a.s. Praha
DSP: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, IKPCE a.s. Praha
DRS:
AD:
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: západná tunelová rúra - celková dl. 4.300,0 m ( z toho razená 4.170,0 m/ NRTM 490 m, TBM 3.640 m), východná tunelová rúra - celková dl. 4.286,35 m (z toho razená 4.116,11 m / z toho NRTM 455 m, TBM 3.661,11 m)
Priečny rez: výrub 84,95 m2, STP 52,44 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 2-rúrový tunel (1 koľaj v každej rúre) zo 8 prechodnými priečnymi prepojeniami, 490 m od vjazdového portálu v spoločnej konštrukcii NRTM, ďalej prechod na 2x kruhový profil TBM

Tunel Kysacký

Tunel: Kysacký
Lokalizácia: Traťový úsek Kysak - Malá Lodina
Kraj, okres: Košický, Košice okolie
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 992 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:

Tunel Margecany

Tunel: Margecany
Lokalizácia: Traťový úsek Margecany - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 780 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:

Tunel Okruhliak


Tunel: Okruhliak
Lokalizácia: R4, Prešov, severný obchvat
Kraj, okres: Prešovský, Prešov
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1 913 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:

Tunel Olcnava


Tunel: Olcnava
Lokalizácia: Traťový úsek Poprad - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Spišská Nová Ves
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Metroprojekt Praha a.s., PRODEX spol. s r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1420 m
Priečny rez: priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m.

Tunel Palúdza


Tunel: Palúdza
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 630 m
Priečny rez: 84,87 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: jednorúrový dvojkoľajný hĺbený tunel bez únikovej štôlne

Tunel Soroška


Tunel: Soroška
Lokalizácia: R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
Kraj, okres: Košický, Rožňava
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: Severná rúra bude mať dĺžku 4,27 km, južná 4,282 km
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Súčasťou tunela bude 5 núdzových zálivov, 5 priečnych prejazdných prepojení a 12 priechodných prepojení.

Tunel Španí Háj


Tunel: Španí Háj
Lokalizácia: Traťový úsek Poprad - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Spišská Nová Ves
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava, PRODEX spol. s r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 720 m
Priečny rez: priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m.

Tunel Štrba


Tunel: Štrba
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Prešovský, Poprad
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 2497,73 m
Priečny rez: plocha svetlého prierezu 80,19 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s dvoma únikovými chodbami

Tunel Ťahanovce

Tunel: Ťahanovce
Lokalizácia: Traťový úsek Kysak - Košice
Kraj, okres: Košický, Košice okolie
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Metroprojekt Praha a.s.
DSP: Metroprojekt Praha a.s.
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geo Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 820 m
Priečny rez: od 113 do 138 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Priechodový prierez UIC C s elektrickým nadstavcom, osová vzdialenosť koľají 4200 mm.

Tunel Turnisko


Tunel: Turnisko
Lokalizácia: Traťový úsek Margecany - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1290 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Nový tunel + úniková štôlňa dĺžky 110 m

Tunel Uhliská

Tunel: Uhliská
Lokalizácia: Traťový úsek Margecany - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 980 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:

Tunel Zámčisko


Tunel: Zámčisko
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 155 m
Priečny rez: 79,84 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel je súčasťou tunelového systému Dúbrava-Zámčisko