význam a perspektívy | financovanie a efektivita | technické predpisy | bezpečnosť| ekológia

Ekológia

Príklady ekologického riešenia

Tunel Sitina – Portály
Klient: Národná diaľničná spoločnosť
Hlavný dodávateľ stavby: TAISEI CORPORATION
Projektant: Dopravoprojekt a.s.
Použitý systém: Green Terramesh

Informácie o zhotovení konštrukcie:
Začiatok stavby: JÚN 2006
Koniec stavby: SEPTEMBER 2006

V počiatkoch projektu bolo riešenie priportálových častí aplikované klasicky betónovými konštrukciami. Neskôr, počas realizácie, sa však projekt prehodnocoval. Udialo sa tak vzhľadom na nové možnosti, technológie, takisto však aj s ohľadom nájsť najvhodnejšie riešenie z ekologického hľadiska. Portálové časti tunela Sitina museli byť vybudované tak, aby boli v strmom sklone, dostatočne stabilné, zároveň však estetické s dôrazom na ekologickú stránku, čiže najlepšie zelené – zatrávnené. Spočiatku veľmi ťažká úloha našla najefektívnejšie riešenie – z ekonomického aj ekologického hľadiska –v systéme Green Terramesh. Celý strmý svah okolo portálov bol zhotovený spomínaným systémom s variabilnými dĺžkami výstuží, najvyššie svahy dosahovali dĺžku 12 metrov.