Kontakty

Sídlo asociácie:
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
E-mail: sta@outlook.sk

Predseda:
Ing. Miloslav Frankovský
Tel.: +421 903 720 746
E-mail: miloslav.frankovsky@gmail.com

Ekonóm:
Ing. Maroš Oleár
Tel.: +421 903 196 589
E-mail: marosolear@gmail.com