význam a perspektívy | financovanie a efektivita | technické predpisy | bezpečnosť| ekológia

Financovanie a efektivita

Nákladnosť výstavby podzemných stavieb je faktorom, ktorý sa často využíva v komunikácii s verejnosťou ako argument proti nim.

Nechceme zakrývať, že výstavba v podzemí je nákladná a je často nákladnejšia v porovnaní s povrchovou výstavbou.

Musíme však uviesť, že výstavba v podzemí prináša aj ekonomické benefity, medzi ktoré patrí napríklad:

  • úspora na kúpe pozemkov na povrchu najmä v centrách miest
  • nižšia miera obťažovania okolia oproti povrchovej výstavbe
  • eliminácia zníženia ceny nehnuteľností v blízkosti dopravných stavieb na povrchu